BEZPEČNOST CHIROPRAXENěkteří lidé se bojí navštívit chiropraktika, protože si myslí, že jejich práce s tělem může být

nebezpečná. Literatura a výzkum zabývající se prací chiropraktiků vysvětlují, proč je spolupráce

klientů s chiropraktiky pro klienty bezpečná a efektivní. I přes to, že je prokázána vysoká

bezpečnost a účinnost chiropraxe, stejně tak jako v jakémkoliv medicínském oboru, také

chiropraxe může ve velice vzácných případech nést určitá rizika nepříznivých účinků.

Podle systematických výzkumů zaznamenaných ve vědecké literatuře víme, že vážné zranění po

schůzce s chiropraktikem je extrémně vzácné. Statistiky uvádí, že například zranění při jízdě

autem je 10x pravděpodobnější nežli návštěva chiropraktika.

I přesto se někteří lidé obávají, že návštěva chiropraktika by mohla způsobit mozkovou příhodu.

Určité studie zkoumaly téměř 3000 pacientů z Kanady a USA, kteří utrpěli mozkovou mrtvici

postihující tepny na krku. Vědci zjišťovali, proč tito lidé navštívili chiropraktika krátce před tím,

než utrpěli mozkovou příhodu. Zjistili, že většina z nich měla bolesti krku nebo hlavy, které jsou

některými z příznaků počátečního stádia poškození cév, které cévní mozkovou příhodu

způsobuje. Pravděpodobně tedy měli již náběh na mozkovou mrtvici před návštěvou

chiropraktika.

Z výše uvedeného i z dalších výsledků praxe vyplývá, že chiropraktická péče sama o sobě je

spojena s velmi nízkým rizikem poškození zdraví. Riziko je tak vzácné, že počet promile jeho

výskytu nelze přesně odhadnout. Stejně tak jako u jiných zdravotních zásahů, i při

chiropraktické péči se však některé nežádoucí projevy a bezprostřední indispozice mohou

vyskytnout, avšak jsou většinou slabé a samy brzy odezní. Může to být například únava a bolest

hlavy. I přesto jsou klienti s prací chiropraktiků převážně spokojeni a věří, že chiropraxe je

dlouhodobě bezpečným způsobem, jak vylepšit nebo preventivně udržovat celkový uspokojivý

zdravotní stav.


3 views

Recent Posts

See All
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Pinterest Icon