Bezpečnost Chiropraxe

Updated: Oct 25, 2021Někteří lidé se bojí navštívit chiropraktika, protože si myslí, že jejich práce s tělem může být nebezpečná. Literatura a výzkum zabývající se prací chiropraktiků vysvětlují, proč je spolupráce klientů s chiropraktiky pro klienty bezpečná a efektivní. I přes to, že je prokázána vysoká bezpečnost a účinnost chiropraxe, stejně tak jako v jakémkoliv medicínském oboru, také chiropraxe může ve velice vzácných případech nést určitá rizika nepříznivých účinků. Podle systematických výzkumů zaznamenaných ve vědecké literatuře víme, že vážné zranění po schůzce s chiropraktikem je extrémně vzácné. Statistiky uvádí, že například zranění při jízdě autem je 10x pravděpodobnější nežli návštěva chiropraktika.


I přesto se někteří lidé obávají, že návštěva chiropraktika by mohla způsobit mozkovou příhodu. Určité studie zkoumaly téměř 3000 pacientů z Kanady a USA, kteří utrpěli mozkovou mrtvici postihující tepny na krku. Vědci zjišťovali, proč tito lidé navštívili chiropraktika krátce před tím, než utrpěli mozkovou příhodu. Zjistili, že většina z nich měla bolesti krku nebo hlavy, které jsou některými z příznaků počátečního stádia poškození cév, které cévní mozkovou příhodu způsobuje. Pravděpodobně tedy měli již náběh na mozkovou mrtvici před návštěvou chiropraktika.


Z výše uvedeného i z dalších výsledků praxe vyplývá, že chiropraktická péče sama o sobě je spojena s velmi nízkým rizikem poškození zdraví. Riziko je tak vzácné, že počet promile jeho výskytu nelze přesně odhadnout. Stejně tak jako u jiných zdravotních zásahů, i při chiropraktické péči se však některé nežádoucí projevy a bezprostřední indispozice mohou vyskytnout, avšak jsou většinou slabé a samy brzy odezní. Může to být například únava a bolest hlavy. I přesto jsou klienti s prací chiropraktiků převážně spokojeni a věří, že chiropraxe je dlouhodobě bezpečným způsobem, jak vylepšit nebo preventivně udržovat celkový uspokojivý zdravotní stav.


17 views

Recent Posts

See All