Jak může chiropraxe pomoci k lepší postuřePostureje často zapomenutý aspekt našeho zdraví, ale ve sktečnosti je velice důležitý. Špatné držení těla

může často vést k bolestem krku a hlavy. Lidé, kteří mají bolesti krku, mohou po nějaké době

zaznamenat i problémy s dýcháním. Toto všechno může ovlivnit každodenní život a naše celkové

fungování. Samotné probléy s dýcháním mají vliv na posturu a stabilizaci páteře.

Špatné držení tělá má také vliv na další zdravotní aspekty. Studie z Nového Zélandu zkoumala vliv

postury na zvládnutí náročného intelektuálního úkolu. Výsledky ukázaly, že lidé si s těmito úkoly poradili

mnohem lépe při vzpřímené, správné postuře, než lidi, kteří řešili stejný úkol ve skloněné pozici. Studie

také ukázala, že oproti lidem, kteří zůstávají ve shrbené poloze, lidé držíci vzpřímenou pozici mají vyšší

sebedůvěru, lepší náladu a prožívají méně strachu.

Co je pro naše postavení obvzláště špatné, je předsunutá hlava. Správé je, aby naše hlava seděla přesně

na páteří. Hlava váží průměrně 3kg (to je stejně jako bowlingová koule) a páteř funguje tak, aby byla