JAK POROZUMĚT BOLESTI

See English video (S českými titulky)

Bolest je pocit, který vzniká v mozku. Mozek je zodpovědný za to, aby nás pocitem bolesti informoval o

tom, že se v těle vyskytl nějaký problém. I když poškození nebo problém může být pouze potencionální

ohrožení, náš mozek vyšle signály do našeho těla, abychom pocítili bolest a začali se chránit. To

znamená, že můžeme pociťovat bolest i bez opravdového poškození tkáňí. Když mozek nevytváří pocit

bolesti i přestože opravdoé poškození tkáně máme, říká se tomu ´paradox bolesti´. Znamená to, že

bolest, kterou pociťujeme nemusí vždy vypovídat o skutečné závažnosti problému nebo jednoznačně

určit místo našeho problému, pokud vůbec existuje.

Pokud dostatečně posloucháme své tělo, bolest pro nás může být velmi užitečná a nápomocná - dává

nám najevo, že se s námi něco děje. Možná se moc přemáháme nebo se špatně hýbeme. Možná máme

zranění nebo nemoc, se kterými musíme být opatrní, abychom tělu dali dostatek prostoru pro uzdravení

a předešli sekundárnímu poškození. Bolest nám tedy může napovědět s tím, jakou cestou jít, aby se

mohlo uzdravit.

Pro některé z nás bolest neustává ani po uzdravení prvotního zranění, nebo se dokonce může rozšířit do

dalších oblastí těla, ve kterých se žádné zranění nevyskytovalo. Tato bolest se stává neužitečnou a

neinformativní, protože sama bolest se stane naším hlavním problémem. Tehdy se mozek naučí

setrvávat v bolesti, stejně tak jako když si zvyká nebo se učí cokoliv jiného.

Mozek je neuroplastický, lehce adaptovatelný. Umožní nám naučit se novým věcem a vjemům podle

toho, jak moc se na ně soustředíme. Když něčemu věnujeme pozornost, učíme se například číst a psát,

ale na druhou stranu se pocit naší bolesti může i zhoršit, pokud se na ni moc soustředíme. Proto je

důležté věnovat pozornost pozitivním věcem – tomu co nám pomáhá, co nám dělá dobře, chvílím kdy se

cítíme být šťastní, věcím za které jsme vděční. Jednoduše řečeno, být pozitivní nám samo o sobě pomůže

s uzdravením.

Vědci studovali účinky chiropraktických manipulací páteře a zjistili, že mohou mít vliv i na funkci mozku.

Chiropraxe napomáhá neuroplasticitě mozku, zejména v prefrontální kůře. To je část mozku, kde se

bolest přetváří v chronickou. Z těchto důvodů může péče chiropraktika podchytit akutní bolest včas a

předejít bolesti chronické.

Chiropraktik ne vždy manipuluje s páteří a jinými částmi těla přesně v místě bolesti. Místo toho vyhledá

místa, která postrádají správnou pohyblivost a mohou způsobit bloky jinde v těle. Jako příklad si

uvedeme bolest kolene: chiropraktik nám možná na koleno ani nesáhne, ale poupraví hybnost a funkci

krční páteře a pánve, protože vidí, že pohyb v těchto kloubech je nesprávný. Můžeme pak pocítit úlevu

od bolesti v koleni, protože zbytek těla funguje více jak má.

Nezapomínejme, že bolest je pocit vyvolaný naším mozkem a neznamená to, že bolest není vždy na

stejném místě jako skutečný problém. Pomoc chiropraktika napomáhá mozku reagovat na to, co se

v našem těle děje, tedy vylepšuje komunikaci mezi mozkem a tělem.

27 views