JAK POROZUMĚT BOLESTI

See English video (S českými titulky)

Bolest je pocit, který vzniká v mozku. Mozek je zodpovědný za to, aby nás pocitem bolesti informoval o

tom, že se v těle vyskytl nějaký problém. I když poškození nebo problém může být pouze potencionální

ohrožení, náš mozek vyšle signály do našeho těla, abychom pocítili bolest a začali se chránit. To

znamená, že můžeme pociťovat bolest i bez opravdového poškození tkáňí. Když mozek nevytváří pocit

bolesti i přestože opravdoé poškození tkáně máme, říká se tomu ´paradox bolesti´. Znamená to, že

bolest, kterou pociťujeme nemusí vždy vypovídat o skutečné závažnosti problému nebo jednoznačně

určit místo našeho problému, pokud vůbec existuje.

Pokud dostatečně posloucháme své tělo, bolest pro nás může být velmi užitečná a nápomocná - dává

nám najevo, že se s námi něco děje. Možná se moc přemáháme nebo se špatně hýbeme. Možná máme

zranění nebo nemoc, se kterými musíme být opatrní, abychom tělu dali dostatek prostoru pro uzdravení

a předešli sekundárnímu poškození. Bolest nám tedy může napovědět s tím, jakou cestou jít, aby se

mohlo uzdravit.

Pro některé z nás bolest neustává ani po uzdravení prvotního zranění, nebo se dokonce může rozšířit do

dalších oblastí těla, ve kterých se žádné zranění nevyskytovalo. Tato bolest se stává neužitečnou a

neinformativní, protože sama