Community farming in Prague
Towards the end of 2019 we left Cambridge UK and arrived in Prague with the dream of being closer to family and to start our chiropractic clinic. The experience has been great with the majority of our energy and focus put towards growing the clinic and helping those in our community. Just like many other businesses, we have had to close our doors temporarily in order to help prevent the spread of the coronavirus. The consequences of this pandemic are still unknown. One can only speculate what the new norm will be. However, aspects of our life must change and will change.

Since the beginning of March, people have been frantically bulk buying food and other supplies. With global supply chains being so dependent on each other and everyone being accustomed to next day deliveries, it raises the question of “where is the threshold before something breaks?”.

I hope we never find out where the threshold is, and I think that this is the right time to try to reinforce the values and philosophy that we have been sharing with countless individuals who seek chiropractic care. We always discuss eating local, sustainable, organic and nutritious food that needs to be the basis of healing or growth.

This prompted us to join our friend Brett and Lucie in their community farm pilot project https://www.facebook.com/Prokopskazahrada/. For over a year they have been tirelessly building a farm of their dreams to help their community. They are still not open to the public but hope to be in the near future.

The experience of working on the farm has been more rewarding than I could have imagined. It is hard work with plenty to learn, but with some basic instructions and a “get it done attitude”, I think that anyone can help themselves and their community.

The only way to create stability, sustainability, safety and health is to build community from the Roots up. The catch is you may need to get your hands dirty.


Brett’s suggestions for self learning:

- Read into the topic of permaculture gardening

- Edible acres https://www.youtube.com/channel/UCznk4o83WjKFCwEZ8th8wHQ


česky:


Koncem roku 2019 jsme opustili Cambridge UK a vydali se do Prahy se snem být blíž k rodině a vytvořit místo, kde můžeme nabídnout služby Chiropraxe jako součást zdravého životního stylu. Většinu naší energie jsme investovali do růstu kliniky a pomoci těm v naší komunitě a celé to pro nás byla a je skvělá zkušenost. Bohužel, stejně jako mnoho jiných podniků jsme museli dočasně zavřít dveře, abychom zabránili šíření koronavirus. Důsledky této pandemie jsou stále neznámé. Všichni můžeme jen spekulovat o tom, jak bude vypadat nové "normální". Nicméně většina aspektů našeho života se však budou měnit a změnit se musí.

Od začátku března lidé horečně nakupují potraviny a další zásoby. Vzhledem k tomu, že globální (především zahraniční) dodavatelské řetězce jsou tak závislé jeden na druhém a každý je zvyklý na dodávky hned následující den, nastává otázka „kde je ta hranice kdy něco "prdne ?“.

Doufejme, že nikdy nedojdeme tak daleko, abychom to zjistili. O to víc si myslíme, že je ten pravý čas, abychom se pokusili posílit hodnoty a myšlenky, které jsme i doposud sdíleli s našimi klienty, kteří hledají Chiropraktickou péči a obecně přirozenější přístup ke zdraví, sobě samým a životu. Vždy s nimi diskutujeme o lokálním, udržitelném, organickém a výživném jídle, které je jedním ze základním předpokladem k uzdravení a růstu.

To nás vedlo k tomu, abychom se připojili k našim přátelům Brettovi a Lucii v pilotním projektu jejich komunitní farmy https://www.facebook.com/Prokopskazahrada/.Ti během posledního roku neúnavně pracovali na farmě svých snů a pomáhali tak i své komunitě. Stále nejsou otevřeni veřejnosti, ale doufají, že to bude v budoucnosti možné.

Naše zkušenosti z práce na farmě byly krásnější a uspokojivěj než jsme si dokázali představit, a to nemluvíme pouze o možnosti být venku v přírodě, mimo karanténu. Je to těžká práce, kde se člověk pořád učí, ale s některými základními instrukcemi a především „get-it-done přístupu“ si myslíme, že kdokoli může pomoci sobě a přispět i své komunitě.

Jediným způsobem, jak podpořit stabilitu, udržitelnost, bezpečnost a zdraví je vybudovat komunitu od kořenů. Jediným riskem může být, že si budete muset zašpinit ruce od hlíny :) Proto neváhejte prostudovat, kdo ve vašem okolí pracuje na podobném projektu - ať už se jedná o farmaření či jinou prospěšnou aktivitu, kde by ocenili extra pomoc. Nakonec, všichni svými volbami a činy ukazujeme, v jakém světě chceme žít a určujeme, jaký život budeme žít. Brettova doporučení: - Přečtěte něco na téma Permaculture gardening

- Edible acres https://www.youtube.com/channel/UCznk4o83WjKFCwEZ8th8wHQ

47 views