Jak Chiropraxe Funguje


Chiropraktik je zdravotnický pracovník, který se specializuje na zdraví a funkci páteře a nervového systému. Lidé si proto často myslí, že chiropraktik může pomoci jen s bolestmi zad, šíje a hlavy. Nicméně chiropraktická péče je o celkovém zdraví a pohodě. Pomůže lidem cítit se dobře ve svém těle, využít jeho maximální potenciál a vést tak co nejplnohodnotnější život.

Součástí centrálního nervového systému (CNS) je mícha procházející páteří, která ji chrání. Páteř se skládá z jednotlivých segmentů tak, aby mohla být funkční a pohyblivá. Jednotlivé segmenty na páteři se skládají ze dvou obratů, které jsou spojeny malými klouby a meziobratlovou ploténkou fungující převážně jako tlumič sil, které na páteř působí.

Mícha potřebuje spolehlivou ochranu kostní hmotou páteře, protože spojuje a vede nekonečné množství informací do a z našeho těla. Informace zvenčí a z periferií těla putují do mozku, kde se všechny zpracují. Poté mozek odesílá odpovědi a pokyny zpět do míchy, odkud se informace přerozdělí do celého těla. Tělo potom ví, jak má reagovat a jaké činnosti vykonávat.

Centrální nervový systém je jako jedna veliká informační dálnice, protože přenáší důležité informace do všech částí našeho těla. Náš každodenní život má vliv na páteř a může zapříčinit nesprávný pohyb jejích jednotlivých segmentů. K opotřebení páteře může dojít postupně, například při nesprávném postoji nebo špatných pohybových návycích, nebo náhle, což je běžnější například u sportovních úrazů.

Když dochází k rychlému a jemnému napravení páteře chiropraktikem, můžeme někdy slyšet křupnutí, které je ve skutečnosti naprosto neškodné - dochází pouze k uvolnění vzduchu z jednotlivých meziobratlových prostor páteře.

Vzhledem k úzkému vztahu mezi páteří a nervovým systémem, každodenní napětí a námaha může negativně ovlivnit tok informací a komunikaci mezi tělem a mozkem. Informace, které má náš mozek obdržet, nemusí být přesné, nebo dokonce nemusí vůbec k mozku dorazit.

Když k této nesprávné komunikaci dojde v důsledku abnormálního pohybu páteře, chiropraktici tomu říkají subluxe obratlů (chiropraktická subluxe). Jemné napravení páteře chiropraktikem obnoví její přirozený pohyb a napomůže správné funkci míchy. Pokud si představíme centrální nervový systém jako motor našeho těla, chiropraktic je tedy něco jako mechanik kontrolující, opravující či jen vylaďující práci páteře a celkové CNS a napomáhá tomu, aby naše tělo mohlo fungovat optimálně.

30 views

Recent Posts

See All