Techniky Chiropraxe

Pokud jste doposud navštívili několik různých chiropra

ktiků, možná jste si povšimli nějakých rozdílů mezi tím, jak práci vykonávají. To je proto, že každý chiropraktik může studovat a učit se několika různým technikám. Naučit se a vyladit jak tyto techniky dobře aplikovat trvá mnoho let trénování, proto je také někdy chiropraxe považována za umění. Připomeňme si, že hlavním cílem chiropraxe je zlepšit celkovou funkci těla, ale cesty, kterou docílíme našeho cíle, může být provedena mnohými způsoby.

Nehledě na to, s jakými problémy přijdeme, chiropraktik se většinou jako první podívá na naši páteř a zkontroluje takzvané subluxované, neboli špatně pohybující-se oblasti. Tyto oblasti nikdy nejsou vybrané náhodou, nebo proto, že cítíte bolest okolo. Chiropraktik si pečlivě zkontroluje pohyblivost v jendotlivých segmentech a pocit na dotek. Zkontrolu také postavení těla a jak se hýbeme celkově. Výše zmiňované subluxované oblasti nejsou schopné velké pohyblivosti a jsou většinou bolestivé na dotek – to někdy ani nezjistíme do té doby, dokus se jich někdo dotkne.

Jednotliví hiropraktici se specializují na různé techniky, které napomůžou lepšímu fungování páteře a celého těla obecně. Je tedy možné, že nás chiropraktik požádá například o rentgenový snímek, který mu napomůže najít různé příčiny bolesti. Může také otestovat svalovou sílu jednotlivých končetin nebo specifických svalů. Někteří chiropraktici se zaměřují pouze na horní část krku, ostatní i na funkci kloubů v celém těle, včetně čelisti, loktů, zápěstí, kyčlí, kolen, kotníků a tak dále.

Nejsou špatné nebo dobré techniky, jsou prostě jiné, stejně jako jednotliví chiropraktici. Proto je důležité, abychom si našli způsob, který nejvíce pomáhá nám. Každý chiropraktik je vyškolen k několika různým metodám, aby si mohl vybrat typ terapie, který se mu zdá pro daného klienta nejlepší a nejbezpečnější. Na manipulaci mohou využít svoje ruce nebo různé typy náčiní, které byly po mnoha let testovány a ověřovány. Některé z těchto náčiní pomohou chiropraktikovi s rychlejší, jemnější a někdy efektivnější prací. Někteří využívají těchto pomůcek jako doplněk k práci rukama, někdo jako hlavní náčiní. Například pomůcka, vypadající jako silné pero nebo pistole, se nezývá aktivátor.

Určitá studie se zabývala technikami a metodami chiropraktiků a snažili se zjistit, které z nich jsou nejefektivnější. Ukázalo se, že při akutní bolesti byla nejefektivnější a nejrychlejší úleva po manpulaci chiropraktika rukami, narozdíl od aktivátoru.

Další pomůckou jsou speciální stoly, kde mohou jednotlivé čísti stolu mírně a naráz poklesnout. Tyto speciální stoly využívají výhody malého pádu, kde jedna část páteře pevně leší na skole, zatímco vedlejší část páteře není na stole podepřena. Nemusí vždy jít o páteřní segmenty, ale také o jakoukoliv jinou číst těla, jako například pánev. Tento styl manipulace má několik různých způsobů, které jsou ověřené a bezpečné. Vztahuje se k němu celý protokol týkající se používání těchto speciálních stolů, zatímco jiné je používají jednoduše jako prostředek k provedení správného přizpůsobení pro člověka, se kterým pracuje.

Mnoho dalších pomůcek může chirpraktik využít k efektivnějšímu vyšetření. Například speciální bloky, kterými podloží jednotlivé segmenty těla a díky naší tělesné váze to může uvolnit nebo natáhnout spoje mezi klouby

Naše tělo je jeden obrovský, složitě propojený systém, a chiropraktici vědí, že je důležité se na něj zaměřit jako na celek. Někteří chiropraktici nás mohou vybavit určitými cviky na doma, někteří se specializují na výživu, homeopatii, dýchání a další. Není jeden způsob lepší než ten druhý, ale je dobré vědět jaké možnosti jsou nám nabídnuty a mezi čím si můžeme vybrat.