Roots Health Clinic

CHIROPRAKCE • FUNKČNÍ POHYB • FYZIO • VÝŽIVA • DÝCHÁNÍ • MASÁŽE

 • English
 • Navštivte naši lokalitu
  Americka 831/24, Praha 2
  Zavolejte nám
  Pošlete nám zprávu
  [email protected]
  Otevírací doba
  Po, St, Pá : 8:00-14:00
  Ut, Čt : 14:00-19:00

  Po – Čt: 08:00-19:00 / Pá : 08:00-14:00

  Suchá jehla vs. akupunktura: Rizika a rozdíly

   
  Svět alternativní a doplňkové medicíny je rozsáhlý a nabízí celou řadu léčebných metod, které vyhovují různým potřebám. Techniky jako je suchá jehla a akupunktura, se často zaměňují. Obě techniky zahrnují zavádění jemných jehel do specifických bodů na těle, což může být matoucí pro potenciální pacienty.
  Cílem tohoto blogu je vymezit rozdíly mezi suchou jehlou a akupunkturou, od jejich původu a vědeckých základů až po techniky, vedlejších účinků a další.

  Historické souvislosti

  Suchá jehla

  Suché jehličkování je výsledkem relativně moderního vývoje v oblasti fyzikální medicíny. Původně se používala jako diagnostický nástroj na počátku 20. století. V polovině 20. století se vyvinula v terapeutickou techniku. Suchá jehla, která má své základy v západní medicíně, se stala stále populárnější mezi fyzioterapeuty a chiropraktiky při léčbě bolestí a dysfunkcí pohybového aparátu.

  Akupunktura

  Akupunktura má naopak prastaré kořeny sahající až do Číny před více než 2 500 lety. Je klíčovou součástí tradiční čínské medicíny (TCM), která zahrnuje také bylinnou medicínu, dietní terapii a cvičení, jako je tai-či.
  Akupunktura byla původně zdokumentována v základním textu „Huangdi Neijing“ (Vnitřní kánon Žlutého císaře) a v průběhu tisíciletí se vyvíjela tak, aby integrovala tradiční i moderní přístupy.

   

  Vědecké základy

  Suchá jehla

  Suchá jehla vychází především z poznatků anatomie, neurofyziologie a západní lékařské vědy. Tato technika spočívá v zavádění jehel do „spoušťových bodů“, hyperaktivních míst, která se nacházejí v kosterním svalstvu. Cílem je vyvolat „záškubovou reakci“, která vede k uvolnění svalového uzlu, čímž se sníží bolest a zlepší funkce.

  Stále více výzkumů ukazuje, že suchou jehlou lze účinně léčit stavy, jako jsou chronické bolesti zad, migrény a dokonce i syndrom karpálního tunelu. K definitivnímu zjištění dlouhodobých přínosů je však zapotřebí důkladnějšího vědeckého zkoumání.

  Akupunktura

  Akupunktura se točí kolem konceptu „čchi“, životní síly nebo energie, která proudí tělem. V TCM je vyvážený a nepřerušovaný tok “čchi” považován za zásadní pro zdraví. Cílem akupunktury je odstranit nerovnováhu tohoto toku zaváděním jehel podél určitých drah nebo „meridiánů“.

  V průběhu let byla provedena řada studií, které zkoumaly účinnost akupunktury při léčbě široké škály onemocnění. Některé studie potvrzují její účinnost při léčbě bolesti a různých onemocnění, jako je nespavost a zažívací potíže, vědecká komunita však zůstává rozdělená. Přesto akupunktura stále získává celosvětové uznání a přijetí.

  Techniky a postupy

  Suchá jehla

  Při typickém sezení se suchou jehlou začíná lékař identifikací spoušťových bodů pomocí palpace (vyšetření pohmatem) nebo svalového testu. Jakmile jsou spoušťové body lokalizovány, zavede se tenká sterilní jehla do kůže a svalu přímo v místě bodu.

  Pacienti často uvádějí pocit křečí nebo záškubů, což je obecně dobré znamení, že spoušťový bod byl stimulován. Tato záškubová reakce pomáhá snížit svalové napětí a zmírnit bolest. Použité vybavení je minimální – obvykle jen sterilní jehly na jedno použití a možná antiseptické ubrousky na očištění místa před vpichem.

  Akupunktura

  Postup akupunktury je poněkud složitější a začíná podrobnou diagnózou, aby se zjistila případná nerovnováha čchi. Poté akupunkturista zavede velmi jemné sterilní jehly do určitých bodů podél meridiánů, aby reguloval tok čchi. Hloubka a úhel vpichu se mohou lišit v závislosti na léčeném onemocnění.

  Existují různé styly akupunktury, včetně tradiční čínské akupunktury, japonské akupunktury, a dokonce i elektroakupunktury, při níž jehlami prochází slabý elektrický proud pro silnější stimulaci.

   

  Nežádoucí účinky a rizika

  Suché jehly

  Mezi běžné vedlejší účinky suché jehly může patřit dočasná bolestivost nebo modřiny v místě vpichu. Mezi závažnější rizika, i když vzácná, patří infekce, poškození nervů nebo propíchnutí orgánu.

  Proto je velmi důležité, aby zákrok provedli kvalifikovaní odborníci, aby se tato rizika minimalizovala. Osoby s poruchami krvácení nebo osoby užívající léky na ředění krve by se měly před podstoupením suché jehly poradit se svým lékařem.

  Akupunktura

  Nežádoucí účinky akupunktury jsou obecně minimální, ale mohou zahrnovat drobné krvácení, modřiny nebo bolestivost v místě vpichu jehel. V některých případech se mohou lidé po sezení cítit malátní nebo ospalí. Protože akupunkturní jehly pronikají hlouběji do těla, existuje malé riziko infekce, pokud není prováděna za sterilních podmínek.

   

  Často kladené otázky

  Můžete provádět suchou jehlu i akupunkturu současně?

  Ano, je možné podstoupit obě léčby, ale je nezbytné konzultovat s poskytovateli zdravotní péče léčebný plán na míru. Obě terapie se zaměřují na různé problémy a fungují na základě odlišných filozofií, takže se mohou v určitých případech dobře doplňovat.

  Je suchá jehla/akupunktura bolestivá?

  Obě léčby jsou spojeny s určitou mírou nepohodlí, které se běžně popisuje jako „štípání“ při zavádění jehly, po kterém následuje „tupá bolest“ nebo „teplo“. Tolerance bolesti se u jednotlivých osob liší.

  Kolik sezení potřebuji?

  Počet sezení se liší v závislosti na léčeném stavu a individuální reakci na léčbu. Zatímco někteří mohou pocítit okamžitou úlevu, chronické stavy často vyžadují více sezení pro dosažení optimálních výsledků.

  Jsou jehly sterilní?

  Obvykle se používají sterilizované jehly na jedno použití. Zřídka se vyskytují lékaři, kteří používají jehly opakovaně a ošetřují je sterilizačním procesem. Trváme na používání jehel nejvyšší kvality z oceli a měděných rukojetí. Jsou velmi hladké a nejsou bolestivé.

  Srovnávací analýza a závěr 

  Filosofie: Západní medicína vs. TČM

  Suchá jehla je zakotvena v západní medicíně a zaměřuje se na léčbu muskuloskeletálních problémů stimulací spoušťových bodů. Akupunktura však vychází z filozofie tradiční čínské medicíny, jejímž cílem je vyrovnávat tělesnou “čchi” a léčit tak celou řadu onemocnění. Tyto odlišné filozofie ovlivňují nejen techniky, ale také rozsah onemocnění, které mohou řešit.

  Použití: Rozsah léčby

  Suchá jehla je nejúčinnější při léčbě muskuloskeletálních poruch, jako jsou chronické bolesti zad, svalové napětí a migrény. Akupunktura má širší rozsah použití a tvrdí se, že se jí léčí vše od zažívacích problémů a nespavosti až po emoční poruchy, jako je úzkost a deprese.

  Cílové body: Meridiánové body a akupunkturní body: spouštěcí body vs. meridiánové body

  Při tehnice suché jehly, se jehly zavádějí přímo do svalových spoušťových bodů. Při akupunktuře se jehly umísťují do konkrétních bodů podél meridiánů a jejich cílem je odstranit nerovnováhu v toku “čchi”. Tyto cílové body jsou dány základní filozofií a diagnostickým přístupem.

  Požadované vzdělání: Licence a kvalifikace

  Akupunkturisté obvykle procházejí rozsáhlým školením v oblasti TČM a často jsou licencováni státními akupunkturními komisemi. Naproti tomu suchou jehlu často provádějí fyzioterapeuti a chiropraktici, kteří prošli specializovaným školením v této konkrétní technice.

  Závěr

  Praktiky suché jehly a akupunktury se mohou na první pohled zdát podobné, obě zahrnují použití jehel ke zmírnění bolesti a zlepšení pohody. Jejich rozdíly jsou však stejně hluboce zakořeněné jako jejich historie a filozofie.

  Suchá jehla má užší zaměření a často slouží jako doplněk k jiným fyzikálním terapiím při problémech pohybového aparátu. Vychází z biomedicínského chápání anatomie a bolesti a nabízí cílenou úlevu od svalového napětí a souvisejících potíží.

  Akupunktura naproti tomu nabízí holistický přístup k léčbě, který vychází ze starobylé moudrosti tradiční čínské medicíny. Jejím cílem je nejen zmírnit příznaky, ale také řešit základní nerovnováhu, a nabízí tak širší oblast použití než jen problémy pohybového aparátu.

  Souhrnně řečeno, vaše volba mezi suchou jehlou a akupunkturou by měla záviset na vašich konkrétních zdravotních potřebách, víře v základní filozofii a úrovni pohodlí s procedurou. Vždy se poraďte s kvalifikovanými poskytovateli zdravotní péče, abyste určili pro vás nejvhodnější léčbu.

  Doufáme, že tento blog objasnil rozdíly mezi výše zmiňovanými technikami a pomůže vám při rozhodování o tom, jakou léčbu vybrat jako tu nejlepší.

  Reference

  1. Dommerholt, J., & Gerwin, R. D. (2015). Trigger point dry needling: An evidence and clinical-based approach. Churchill Livingstone.
  2. Ma, W. (2013). The roots and development of Chinese acupuncture: From prehistory to early 20th century. Acupuncture in Medicine.
  3. Cochrane, D. S. (2013). Acupuncture and dry needling in the management of myofascial trigger point pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
  4. Cochrane, D. S. (2013). Acupuncture and dry needling in the management of myofascial trigger point pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
  5. Dunning, J., & Butts, R. (2014). Dry needling: A literature review with implications for clinical practice guidelines.
  6. Deadman, P., Al-Khafaji, M., & Baker, K. (2007). A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications.
  7. White, A., & Ernst, E. (2004). A brief history of acupuncture. Rheumatology.
  8. Cummings, M. & White, A. (2001). Needling Therapies in the Management of Myofascial Trigger Point Pain: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
  9. Cummings, M. & White, A. (2001). Needling Therapies in the Management of Myofascial Trigger Point Pain: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
  10. Tough, E. A., White, A. R., Cummings, T. M., Richards, S. H., & Campbell, J. L. (2009). Acupuncture and dry needling in the management of myofascial trigger point pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

   

  Pokračováním v používání stránek souhlasíte s používáním cookies. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací / more information

  Tyto webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení Vašeho uživatelského zážitku. Potřebujeme ale Váš souhlas s jejich zpracováváním. Používáním našich webových stránek nebo kliknutím na tlačítko “Souhlasím” souhlasíte.

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Zavřít / Close